วันที่ ๑๒ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.เกียรติศักดิ์ จีนอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๗ เข้าเยี่ยมชมป้อมพระจุลจอมเกล้า และ ป้อมผี้เสื้อสมุทร

Release Date : 12-03-2020 09:00:00
วันที่ ๑๒ มี.ค.๖๓ พล.ร.ต.เกียรติศักดิ์  จีนอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๗ เข้าเยี่ยมชมป้อมพระจุลจอมเกล้า และ ป้อมผี้เสื้อสมุทร