รอง ผบ.ปจปร.ฐท.กท. ให้การต้อนรับ พ.ท.Jean Gossejin ผชท.ทหาร แคนาดา/กรุงเทพฯ

Release Date : 28-11-2019 10:00:00
รอง ผบ.ปจปร.ฐท.กท. ให้การต้อนรับ พ.ท.Jean Gossejin ผชท.ทหาร แคนาดา/กรุงเทพฯ

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ปจปร.ฐท.กท. ให้การต้อนรับ พ.ท.Jean Gossejin ผชท.ทหาร แคนาดา/กรุงเทพฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง