อบจ.สมุทรปราการ สำรวจถนนหน้าทางเข้า - ออก ปจปร.ฐท.กท. เพื่อดำเนินการเสริมแอสฟัลต์ติก ยกระดับพื้นถนนป้องกันน้ำท่วมขัง

Release Date : 12-11-2019 13:00:00
อบจ.สมุทรปราการ สำรวจถนนหน้าทางเข้า - ออก ปจปร.ฐท.กท.  เพื่อดำเนินการเสริมแอสฟัลต์ติก ยกระดับพื้นถนนป้องกันน้ำท่วมขัง

รูปภาพที่เกียวข้อง
อบจ.สมุทรปราการ สำรวจถนนหน้าทางเข้า - ออก ปจปร.ฐท.กท.  เพื่อดำเนินการเสริมแอสฟัลต์ติก ยกระดับพื้นถนนป้องกันน้ำท่วมขัง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง