พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

Release Date : 23-10-2019 09:00:00
พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง