กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวประจำวัน ทั้งหมด
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสดุดีวีรชน และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันรำลึกวิกฤตการณ์รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสดุดีวีรชน และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันรำลึกวิกฤตการณ์รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย ประธานกรรมการจัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้การรับรอง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 • การลาออกจากสมาชิก กบข.
 • กองทัพเรือ
 • ค่านิยมกองทัพเรือ
 • ระบบกำลังพลกองทัพเรือ
 • แม่แบบการพิมพ์หนังสือราชการ
 • ราชองครักษ์เวร
 • PMQA
 • ศูนย์ประสานงานการจัดสวัสดิการ ทร.
 • Knowledge management
 • การบริหารจัดการข้อมูล