วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ ผบ.ปจปร.ฐท.กท. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๐ และ ผลัดที่ ๑/๖๑ ณ ห้องปิยนาวี อาคารอเนกประสงค์ ปจปร.ฐท.กท.

Release Date : 28-04-2020 09:09:00
วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ ผบ.ปจปร.ฐท.กท. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๐ และ ผลัดที่ ๑/๖๑ ณ ห้องปิยนาวี อาคารอเนกประสงค์ ปจปร.ฐท.กท.

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ ผบ.ปจปร.ฐท.กท. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๐ และ ผลัดที่ ๑/๖๑ ณ ห้องปิยนาวี อาคารอเนกประสงค์ ปจปร.ฐท.กท.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง