ในวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๓ ปจปร.ฐท.กท. จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

Release Date : 22-04-2020 09:00:00
ในวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๓ ปจปร.ฐท.กท. จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่  (Big Cleaning Day)

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๓ ปจปร.ฐท.กท. จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่  (Big Cleaning Day)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง