คณะตรวจราชการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และเรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ นำโดย ประธานกรรมการตรวจราชการ/จก.จร.ทร. พร้อมคณะตรวจราชการปกติ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และเรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๓

Release Date : 18-03-2020 08:30:00
คณะตรวจราชการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และเรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ นำโดย ประธานกรรมการตรวจราชการ/จก.จร.ทร. พร้อมคณะตรวจราชการปกติ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และเรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
คณะตรวจราชการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และเรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ นำโดย ประธานกรรมการตรวจราชการ/จก.จร.ทร. พร้อมคณะตรวจราชการปกติ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และเรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง