วันที่ 24 ก.พ.63 ผบ.ปจปร.ฐท.กท. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑

Release Date : 24-02-2020 09:00:00
วันที่ 24 ก.พ.63  ผบ.ปจปร.ฐท.กท. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ 24 ก.พ.63  ผบ.ปจปร.ฐท.กท. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง