วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๓ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Release Date : 21-02-2020 09:00:00
วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๓ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๓ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง